Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,835
%-3,45
USD
5,6962
%4,28
EUR
6,4369
%3,46
Altın
241,2510
%4,84

Geometrik devlet yönetimi

SÜLEYMAN DOĞAN / 2019-03-06 09:52:22

 

YILDIRIM Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mete Gündoğan ve Prof. Dr. Remzi Yıldırım tarafından “Journal of Turkish Operations Management” dergisinin Aralık 2018 tarihli sayısında bilimsel “Geometrik Oran Tekniğini Kullanarak Devlet Yönetimlerin Yeniden Yapılanması ve Katmanların Çarpan Kuvvet Etkisi” başlıklı makalede özellikle gelecek için devletin yeniden yapılanması önerilmektedir. Bu yapılanmada dört katman kullanılmaktadır:

b. Devletin tüm personeli ile büyüklüğünü oluşturan katmandır. Kuvvet çarpanı 1 ve personel büyüklüğü yüzde 1,562 olarak bulunmuştur.

2L. Katmanı güvenlikten oluşmaktadır. Bu katmanın içerisinde asker, polis ve diğer olmak üzere üç kesim güvenlik vardır. Bunlar birleştirilerek sadece güvenlik birimi altında tek elden yönetim önerilmektedir. Bu katmanın kuvvet çarpanı 3 ve personel oranı yüzde 4,687 olarak bulunmuştur.

3L. Katmanı henüz devlet yönetimlerinde kurumsal olarak çok belirgin şekilde olmayan AR-GE katmanıdır. Bu katmanın kuvvet çarpanı 12 ve büyüklüğü yüzde 18,75 olarak bulunmuştur. Katma değer yaratması bakımından ekonomiyi 4 kat olumlu ya da olumsuz etkilemekte ve yönetim katmanını ise 0.3 olarak etkilemektedir.

4L. Ekonomi katmanıdır. Burada AR-GE katmanındaki tüm sektörlerin mal ve hizmet üretimi burada yapılmaktadır. Tüm vasıflı ve vasıfsız çalışanın olduğu katmandır. Bu katman üretim-ekonomi olarak adlandırılmış olup çarpan katsayısı 48 ve büyüklüğü yüzde 75 olarak bulunmuştur.

Geometrik dizi!

Her katmandaki büyüme ve küçülme içinde (2N+1) geometrik dizisi kullanılmıştır. Bu araştırmada seçilen sektörler eşit büyüklükte seçilmiştir. Bu nedenle büyüme ve küçülme oranları aynı oranda yapılmalıdır. Günümüzde hizmet sektörü adı altında kullanılan tarım, gıda, hayvancılık, orman ve endüstrisi, tek sektör altında birleştirilerek bütüncül olarak analizi yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerde, tarım ve endüstrisinin büyüklüğü dolaylı olarak daha da artmaktadır. Gelecek yüzyıl için devletlerin ve belirli büyüklükteki kurum ve kuruluşların yeniden yapılması için yeni bir öneri getirilmektedir. Devleti yöneten hükümet modeli için ise iki tür bakanlık sayısı önerilmiştir. (2N+1) hükümet modeline göre üç önemli icracı bakanlık anlamına gelmektedir.

Bu formüle göre önerilen bakanlıklar:

1. Güvenlik bakanlığı: a.İç güvenlik ya da içişleri, b.Dış tehditlere karşı sorumlu bölüm, c.İl ve yerel yönetim bölümü. 
2. Adalet bakanlığı
3. Maliye bakanlığı
4. Bilim, teknoloji ve eğitim bakanlığı
5. Dışişleri bakanlığı
6. Sağlık-Sosyal bakanlığı
7. Doğal kaynaklar: Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Orman bakanlığı.
8. Ekonomi ve Ticaret bakanlığı.

Böylece toplam bakanlık sayısı başbakan dahil olmak üzere 9’dur. Gelecek devletlerin ve büyük şirket, kurum ya da kuruluşların yeniden yapılanması modeli geliştirilmiştir. Temelinde devletlerin yeniden yapılanması hedef alınmıştır. Bu makalede elde edilen en önemli sonuçlar ise; bir ülkedeki aktif iş gücünün içerisin de yüzde 17,68’lik mesleksiz ve iyi eğitim görmemiş vasıfsız grup ve AR-GE kesiminde çalışanların yüzde 18,75’lik çok iyi yetişmiş doktoralı ve uzman çalışanlardan olması zorunludur. Çünkü bu yüzyılın son çeyreği ve sonraki yüzyıllarda bu modelin gerçeğidir.

Yeniden yapılanma!

Devletlerin yeniden yapılanmasında temel üç sektör seçilmiştir. Bu sektörler devlet ve millet için hayati önem taşıyan sektörlerdir. Değişmeyen güvenlik, tarım, gıda, hayvancılık, orman ve endüstrisinin yerine ikame edilecek bir şey yoktur. Çünkü bunlar tüm devletlerin ve canlıların yaşaması için gereklidir. Kısacası 4B , teknoloji ve bilim geliştikçe makro ekonomi içerisindeki büyüklüğü artmaktadır. Aslında tehlikeli olan da budur. Bunun içinde bütün ülkeler önlem almak zorundadır. Bu nedenle bu sektörün makro ekonomideki yeri bu modelde küçültülmektedir. Modelde de seçilen üç sektörün, makro ekonomik değerleri eşit ve iş gücü dağılımı da denk olmalıdır. Sektörler içerisinde istihdam kayması olabilir. Bunun da bir sakıncası da yoktur. Gelecek yüzyıl daha çok yetişmiş insan kaynağına ve bilime sahip olan ülkeler, devletler büyük devlet olacaktır. Coğrafi kavram olarak büyük devlet kavramı artık anlamsız olacaktır. Hatta büyük coğrafya topraklarını korumanın maliyeti elde edilen kazançtan daha büyük olacağından verimsiz ekonomik değeri olmayan coğrafyalar sahipsiz kalacaktır. Gelecek yüzyıl yetişmiş insan kaynağına sahip olan ülkeler bilimde, teknolojide lider merkez ülkeler ve büyük devletler olacaklardır. Diğer devletler ise gönüllü ya da gönülsüz birer uydu devletler olacaklardır. Böylesine önemli ve iddialı makaleden dolayı Gündoğan ve Yıldırım’ı tebrik ediyorum.

Geometrik devlet yönetiminin piramitleri
 Diğer Makaleleri

- Devlet piramit mi, daire mi? / Tarih : 2019-03-20 13:52:21
- Aksaray Dağarcığı / Tarih : 2019-02-27 07:44:54
- Bir Neslin Öncüleri / Tarih : 2019-02-20 10:47:59
- Prof. Dr. Mustafa Öz’ün ardından / Tarih : 2019-02-13 08:25:34
- Uçan üniversite / Tarih : 2019-02-07 08:25:51
- Araştırma üniversitesi olmak! / Tarih : 2019-01-30 09:09:27
- Tatilde çocuklar neyi-nasıl yapmalı? / Tarih : 2019-01-23 10:06:46
- Almanya’da Müslüman buluşması! / Tarih : 2019-01-16 10:12:19
- Doğu Türkistan’da zulüm! / Tarih : 2019-01-09 10:31:05
- Medya empoze ediyor! / Tarih : 2019-01-02 10:02:15
- Eğitimde paradigma değişimi! / Tarih : 2018-12-26 13:26:05
- Mümtaz Turhan’ı anmak ve anlamak! / Tarih : 2018-12-19 09:16:19
- Akademisyenlerin sorunları / Tarih : 2018-12-12 11:00:05
- Medya şiddeti özendiriyor mu? / Tarih : 2018-12-05 12:19:02
- YÖK kaldırılmamalı! / Tarih : 2018-11-29 09:37:15
- YÖK kapatılıyor mu? / Tarih : 2018-11-21 09:51:17
- 2023 EĞİTİM VİZYONU / Tarih : 2018-11-15 09:53:47

Diğer SÜLEYMAN DOĞAN Makaleleri :